lavalava

Stabilizácia svahov a objektov

pravaprava

Štetovnice - Larseny

Vzniká vysadením štetovníc v rade vedľa seba spojených tzv. zámkom za pomoci vibrácii.

Záporová stena

V mieste požadovanej budúcej pažiacej steny sa vyhĺbi rad vrtov, do ktorých sa zapustia zápory - oceľové valcované profily tvaru I, aby sa potom medzi nich dali počas odťažovania zeminy postupne zasúvať vodorovné drevené konštrukcie.

Kotvenie a klincovanie

Klincovanie zemín je spôsob stabilizácie, ktorý sa môže použiť buď na prírodných alebo upravených svahoch vložením výstuže do telesa svahu. Klince riešia problém celkovej stability svahu a sú spojené s lícovým systémom, ktorý zaisťuje povrchovú stabilitu.

Striekaný betón - Torkret

Klincovaný torkrét je efektívna technológia určená na stabilizáciu svahov a k paženiu stavebných jám v prípadoch, keď podmienky umožňujú malé pohyby prostredia a základová škára sa nachádza nad hladinou podzemnej vody.

Striekaný betón (torkrét) sa aplikuje striekaním suchej alebo mokrej betónovej zmesi na klincovaný svah, na ktorom je osadená kari sieť.

Výhodou tejto technológie je priaznivý pomer cena/funkčné vlastnosti. Ide o konštrukciu, ktorú tvoria zemné klince a striekaný betón tzv. torkrét vystužený kari sieťou.

Podchytávanie mikropilótami

Podchytávanie základov je sanačný zásah do jestvujúcich stavieb. Môže sa vykonať v kombinácii s rôznymi technológiami.

Realizácie