lavalava

Pilotové zakladanie

pravaprava

Podľa eurokódu, za pilotu sa považuje vyhotovenie železobetónovej konštrukcie v tvare kuželu.


Vyhotovenie pilot

Vŕtané pilóty je možné realizovať ako:

  • pažnicové pilóty (vŕtanie vo vnútri oceľových pažníc),

Výber metódy realizácie pilót závisí na mnohých faktoroch vrátane základových pomerov, hĺbky a dostupných vhodných strojných zariadení:

  • vrtákom na teleskopickej Kelly tyči pre vŕtanie špirálovým vrtákom v pažniciach alebo pre budovanie pilót vo vrtoch pažených vrtnou suspenziou
  • vŕtanie spätným obehom za použitia vzduchu a pažníc pre kontinuálne vŕtanie
  • vŕtanie pilót priebežným špirálovým vrtákom
  • vŕtanie spodným kladivom s priamym alebo spätným obehom pre kontinuálne alebo nekontinuálne vŕtanie

Priemery vŕtaných pilot sú bežne od 300 mm až do 1,8 m, prípadne i viac
s pomocou špeciálnych vrtákov.

Realizácie