lavalava

Technológie CFA

pravaprava

Betonové piloty CFA sa vytvárajú pomocou šnekového vrtáku, ktorý sa zatlačí do hĺbky odpovedajúcej celej dĺžke piliera.

Podstatou metódy je špeciálna konštrukcia vrtáku a technológia procesu vrtania.. Betonáž piliera prebieha pod tlakom 200 ÷ 600 kPa. Parametre pilot CFA, ako ich dĺžka, spotreba betónu a čas realizácie sú neporovnatelne rýchlejšie v porovnaní s klasickou pilotovou technológiou. Z hľadiska vysokého spolupôsobenia tzv.pláštového trenia sú odporúčané.

Piloty CFA je možné používať v rôznych typoch geologického podložia.

Prednosti


Dobre známa technológia – široké využitie tejto metódy prispelo k rozšíreniu skúseností a znalostí ako medzi zhotovitelmi tak aj projektantmi.

Zvýšenie únosnosti – s ohľadom na spôsob zavedenia vrtáku CFA je možné si všimnúť zvýšenú únosnosť na pažnici v porovnaní s inými technológiami vrtaných pilierov.

Ekologicky šetrná – práce prebiehajú bez akýchkolvek vibracií a hluku, preto je možné použiť v tesnej blízkosti egzistujúcich obytných a inženierskych stavieb. To tiež urobí túto metódu šetrnú k životnému prostrediu.

Realizácie