lavalava

Vsakovacie a vŕtané studne

pravaprava

Vsakovacie studne

Naša spoločnosť realizuje vsakovacie studne o priemeroch od 200 do 1800mm.

Spravidla sa vytvára z betónových skruží s minimálnym priemerom DN 1000

Zrážková voda sa privádza buď zo strechy, alebo spevnených plôch zvislým potrubím do šachty cez čistiace kusy.

Na poklope vsakovacej šachty sa musia nachádzať otvory (namiesto poklopu možno tiež použiť mrežu).

Vŕtané studne

Medzikružia vrtu možno u vŕtanej studne bezpečne utesniť. Navyše je možné umiestnením perforácie plastovej výstroje zužovať iba zvolenú akumuláciu vody.

Spôsob inštalácie vŕtanej studne je v mnohých ohľadoch významne šetrnejší voči bezprostrednému okoliu a určeného miesta vrtu v priestorových nárokoch.

Kontakty

Potrebujete viac informácii?

Chcete sa dozvedieť viac o tejto technológií, prípadne potrebujete poradiť s realizáciou? Neváhajte sa na nás obrátiť s akoukoľvek otázkou.

Zákazkové oddelenie


Ing. Jaroslav Kalivoda

kalivoda@stas.sk
+421 918 879 045

Výrobný riaditeľ


RNDr. Ján Pavlech

pavlech@stas.sk
+421 335 514 616

Zástupca výrobného riaditeľa

Ing. Jozef Matiaško

matiasko@stas.sk
+421 917 520 554

Vsakovacie a vŕtané studne

Mgr. Peter Kováč

kovac@stas.sk
+421 918 879 046

Realizácie