lavalava

Vsakovacie a vŕtané studne

pravaprava

Vsakovacie studne

Naša spoločnosť realizuje vsakovacie studne o priemeroch od 200 do 1800mm.

Spravidla sa vytvára z betónových skruží s minimálnym priemerom DN 1000

Zrážková voda sa privádza buď zo strechy, alebo spevnených plôch zvislým potrubím do šachty cez čistiace kusy.

Na poklope vsakovacej šachty sa musia nachádzať otvory (namiesto poklopu možno tiež použiť mrežu).

Vŕtané studne

Medzikružia vrtu možno u vŕtanej studne bezpečne utesniť. Navyše je možné umiestnením perforácie plastovej výstroje zužovať iba zvolenú akumuláciu vody.

Spôsob inštalácie vŕtanej studne je v mnohých ohľadoch významne šetrnejší voči bezprostrednému okoliu a určeného miesta vrtu v priestorových nárokoch.

Realizácie