lavalava

Inžiniersko-geologický prieskum

pravaprava

Inžiniersko-geologický prieskum

  • posúdenie geomorfologických pomerov staveniska
  • prieskum geologických pomerov
  • určenie únosnosti a stlačiteľnosti základovej pôdy
  • zhodnotenie vplyvu podzemnej vody
  • určenie spôsobu výkopových prác a stanovenie tried ťažiteľnosti
  • zakladanie stavieb v zložitých geologických podmienkach

Realizácie