lavalava

Inžiniersko-geologický prieskum

pravaprava

Inžiniersko-geologický prieskum

  • posúdenie geomorfologických pomerov staveniska
  • prieskum geologických pomerov
  • určenie únosnosti a stlačiteľnosti základovej pôdy
  • zhodnotenie vplyvu podzemnej vody
  • určenie spôsobu výkopových prác a stanovenie tried ťažiteľnosti
  • zakladanie stavieb v zložitých geologických podmienkach

Kontakty

Potrebujete viac informácii?

Chcete sa dozvedieť viac o tejto technológií, prípadne potrebujete poradiť s realizáciou? Neváhajte sa na nás obrátiť s akoukoľvek otázkou.

Zákazkové oddelenie


Ing. Jaroslav Kalivoda

kalivoda@stas.sk
+421 918 879 045

Výrobný riaditeľ


RNDr. Ján Pavlech

pavlech@stas.sk
+421 335 514 616

Zástupca výrobného riaditeľa

Ing. Jozef Matiaško

matiasko@stas.sk
+421 917 520 554

Inžiniersko-geologické prieskumy

Mgr. Peter Kováč

kovac@stas.sk
+421 918 879 046

Realizácie