24. októbra 2022

Green Atrium – Stabilizácia svahov

Projekt – bytový dom Green AtriumTechnológia – Stabilizácia svahov a objektov – Paženie stavebnej jamy
3. októbra 2022

Boleráz – Piloty

Projekt – BolerázTechnológia – Pilotové zakladanie
8. decembra 2021

Plavecký Štvrtok – CFA

Projekt – Plavecký Štvrtok Technológia – CFA
2. decembra 2021

Veľký Meder – Výkopové práce – Štetovnice

Projekt – Veľký Meder Technológia – Výkopové práce + zarazenie štetovníc (stabilizácia svahu)
2. decembra 2021

Rezidencia Vinohrady – CFA

Projekt – Rezidencia Vinohrady, TN Technológia – CFA
26. novembra 2021

Trnavská cesta – Realizáci vsakov a studní

Projekt – Trnavská cesta Technológia – Realizácia vsakov a studní
25. novembra 2021

Plavecký Štvrtok – CFA

Projekt – Plavecký Štvrtok Technológia – CFA
9. novembra 2021

Malacky – CFA

Projekt – Malacky Technológia – CFA